1diana
 
2diana
 
3diana
 
4diana
 
5diana
 
6diana
 
7diana
 
8diana
 
9diana
 
10diana
 
11diana
 
GR

Το Diana club αποτελεί ένα νέο χώρο νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή Παντέλι της Λέρου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό χώρο που λειτούργησε σαν disco από το 1978 μέχρι αρχές του 2000, όπου και σταμάτησε η λειτουργία της.
Το κτίριο άλλαξε ιδιοκτήτες που σκοπό είχαν να επαναλειτουργήσουν την θρυλική Diana.
Ο χώρος επανασχεδιάστηκε εσωτερικά και πραγματοποιήθηκαν ριζικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη αρχική κατάσταση.
Η ατζέντα σχεδιασμού είχε δύο πτυχές: τη λειτουργική / εννοιολογική και την αισθητική.
Η σχεδιαστική αναδιαμόρφωση βασίστηκε με γνώμονα την δημιουργία ενός μοντέρνου χώρου διατηρώντας κάποια στοιχεία του παρελθόντος που θα ξύπναγαν αναμνήσεις.
Η επιθυμία των ιδιοκτητών ήταν η κεντρική ιδέα να βασιστεί πάνω στην ονομασία του μαγαζιού Diana (Αρτέμιδα) που στην αρχαία Ελλάδα ήταν η θεά του κυνηγιού.
Για την καλύτερη λειτουργικότητα του club, δημιουργήθηκαν τρία επίπεδα και επανασχεδιάστηκαν όλοι οι χώροι όπως η είσοδος, το μπαρ, dj booth, πίστα χορού, καναπέδες, χώρος με σταντ, κοινόχρηστοι χώροι, βοηθητικοί χώροι και δόθηκε έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους.
Στην είσοδο του μαγαζιού τοποθετήθηκε ένα λευκό έπιπλο με έντονη κλίση, τοποθετήθηκαν καθρέφτες και μια γυάλινη βιτρίνα με κρυφό φωτισμό.
Στην κεντρική αίθουσα του club και στην αριστερή πλευρά τοποθετήθηκε το μπαρ. Η χρήση λευκής ματ ξύλινης επιφάνειας με την επένδυση από μαύρη πέτρα δημιουργούν αντιθέσεις.
Πίσω από το μπαρ τοποθετήθηκαν φυσικά αναρριχώμενα φυτά καλύπτοντας τους τοίχους ,επίσης κατασκευάστηκε ένας καταρράκτης που ρέει νερό και βρίσκετε πίσω από την κάβα των ποτών δημιουργώντας ένα παιχνίδι χρωμάτων, σκιών. Ο συνδυασμός φύτευσης και νερού δημιουργούν ένα αίσθημα χαλάρωσης και ότι βρίσκεσαι στην φύση. 
Μπροστά και απέναντι από το μπαρ τοποθετήθηκε ένα πάσο με έντονες κλίσεις που διαχωρίζει νοητά το χώρο του μπαρ με την πίστα χορού.
Στο κέντρο του μαγαζιού τοποθετήθηκε μια φουτουριστική κατασκευή. Κατασκευάστηκε ένα δέντρο που αγκαλιάζει την κεντρική κολόνα και γίνετε ένα με αυτήν. Ο σχεδιασμός του έγινε με ειδικό λογισμικό και εφαρμόσθηκαν αρχές της παραμετρικής σχεδίασης. Το πρώτο τμήμα της κατασκευής έχει μια μικρή κλίση που αγκαλιάζει την κολόνα και μετά δημιουργούνται καμπύλα τμήματα που αναπτύσσονται μέχρι την οροφή του μαγαζιού. Αποτελείται από 12 διαφορετικά κομμάτια.
Το dj booth τοποθετήθηκε στη δεξιά πλευρά της κεντρικής σάλας και ανυψώνεται 70εκ από το δάπεδο του χορού. Βρίσκετε απέναντι από το μπαρ και περικλείετε από τα επίπεδα και τους καναπέδες.
Περιμετρικά του dj booth κατασκευάστηκαν επίπεδα που ανυψώνονται από 20εκ έως 80εκ και μπορούν να φιλοξενήσουν όρθιους και καθήμενους πελάτες. Πάνω σε αυτά δημιουργήθηκαν κτιστοί καναπέδες και επενδύθηκαν από βελούδινο ύφασμα έντονης απόχρωσης δημιουργώντας αντίθεση σε σχέση με το υπόλοιπο μαγαζί που το χρώμα που κυριαρχεί είναι το ανθρακί-μαύρο.
Στην οροφή τοποθετήθηκε νέα ηχητική εγκατάσταση και ο επαγγελματικός φωτισμός.
Σε διάφορα σημεία των περιμετρικών τοίχων τοποθετήθηκαν κάθετοι μακρόστενοι καθρέφτες. Στο βάθος του μαγαζιού επανατοποθετήθηκε ο αυθεντικός πίνακας που απεικονίζει την θεά Άρτεμη που φιλοτεχνήθηκε το 1979 που προϋπήρχε στο μαγαζί και έχει ιστορική και συναισθηματική αξία για τους θαμώνες του μαγαζιού.
Αριστερά της κεντρικής σάλας τοποθετήθηκαν οι κοινόχρηστες δραστηριότητες και οι βοηθητικοί χώροι.
Επανασχεδιάστηκε ο χώρος των κοινόχρηστων τουαλετών, διαδρόμων και της εξόδου κινδύνου.
Στον κοινόχρηστο διάδρομο τοποθετήθηκε ένα κολλάζ φωτογραφιών που θυμίζει gallery και απεικονίζει θαμώνες του καταστήματος να διασκεδάζουν σε νεαρή ηλικία. Σκοπός του κολλάζ ήταν να γίνει μια σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και να ξυπνήσουν αναμνήσεις.
Τέλος η εξωτερική όψη του κτιρίου κρατήθηκε ατόφια χωρίς παρεμβάσεις γιατί ήταν επιθυμία των ιδιοκτητών.
Επανασχεδιάστηκε η φωτεινή επιγραφή του καταστήματος, οι τοιχοποιίες βάφτηκαν λευκές.
Ο φωτισμός την πρόσοψης του κτιρίου έγινε με χρήση φωτιστικών σωμάτων που παράγουν στενή δέσμη θερμού φωτισμού, στις καμάρες τοποθετήθηκαν σποτ δαπέδου και στην είσοδο και στην σκάλα χρησιμοποιήθηκαν φωτιστικά που παράγουν ασύμμετρη δέσμη προς το δάπεδο.

                                                             ENG

Diana club is a new nightlife club in the Pandeli area of Leros.
It is an important place that operated as a disco from 1978 until the beginning of 2000, where it is stopped its function.
The building was changed by owners who intended to relaunch the legendary of Diana Club.
The place has been redesigned internally and radical changes have been made to the existing baseline.
The design agenda had two aspects: functional / conceptual and aesthetic.
The design remodeling was based on the creation of a modern space while retaining some elements of the past that would awaken memories.
The desire of the owners was the central idea to be based on the name of Diana (Artemis) who was the goddess of hunting in ancient Greece.
For the best functionality of the club, three levels were created and all areas were redesigned (entrance, bar, dj booth, dance floor, sofas, stand space, communal spaces, utility spaces and emphasis on public spaces.
At the entrance of Disco was a white furniture with a steep slope, mirrors and a glass window with hidden lighting.
In the central hall of the club on the left side was placed the bar. The use of white matte wood with a black stone coating creates a contrasting contrast.
Behind the bar were natural climbing plants covering the walls, and a water-flowing waterfall was built behind the liquor store creating a play of colors, shadows. The combination of planting and water creates a feeling of relaxation and being in nature.
In front of and opposite the bar was a steep slope passageway that deliberately separates the bar area with the dance floor.
A futuristic construction was placed in the center of the shop. Build a tree that hugs the central pillar and make one with it. Its design was done with special software and principles of parametric design were applied. The first part of the structure has a slight incline that hugs the column and then curved sections are developed that extend up to the roof of the shop. It consists of 12 different pieces.
The dj booth is placed on the right side of the main hall and it's over 70cm from the dance floor. Situated opposite the bar and surrounded by levels and sofas.
Surrounded by dj booth, levels were built that rise from 20cm to 80cm and can accommodate upright and seated customers. Above them were built couches and lined with velvet fabric of intense shade, contrasting with the rest of the shop whose dominant color is anthracite-black.
New sound installation and professional lighting were installed on the roof.
Vertical elongated mirrors were installed in various parts of the perimeter walls. In the back of the shop, the original painting depicting the goddess Artemis, painted in 1979, was pre-existing in the shop and has historical and emotional value for the shop's customers.
To the left of the central lobby were communal activities and ancillary areas.
The space for communal toilets, corridors and emergency exits has been redesigned.
In the common hallway was a photo collage reminiscent of a gallery and depicting shopkeepers having fun at a young age. The purpose of the collage was to make a connection to the past with the present and to awaken memories.
Finally, the exterior of the building was kept free of interference because it was the wish of the owners.
The shop's signboard was redesigned, the walls painted white.
The lighting on the facade of the building was made using light fixtures that produce a narrow beam of warm lighting, arches were placed on the floor and lamps were used to produce asymmetrical beams to the floor at the entrance and stairs.
  • Text Hover