1
 
2 scaled
 
3 scaled
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9 scaled
 
10
 
GR  

Η πρόταση αφορά το σχεδιασμό εκθεσιακού περιπτέρου, εταιρείας ειδών υγιεινής, πλακιδίων, και αξεσουάρ για την έκθεση Xenia 2019.
Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού βασίστηκε στο να παρουσιαστούν τα προϊόντα της εταιρείας με διαφορετικό τρόπο και με μια θεατρική προσέγγιση, συνδυάζοντας τις αισθήσεις με τη γνώση.
Τα περίπτερο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του άποψη όπου θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα δημιουργώντας νέες τάσεις στην αγορά. Συμμετρία, υψηλή ποιότητα, design, μοντέρνες λύσεις, είναι μόνο μερικά στοιχεία που θα αντικρίσουν οι επισκέπτες.
Επιλεγμένα υλικά για να προκαλέσουν ευχάριστα, θέτοντας νέα αρχιτεκτονικά πρότυπα.
Σχεδιάστηκε η κεντρική είσοδος από την εμπρόσθια πλευρά και στις δυο πλαϊνές πλευρές δημιουργήθηκαν αναπτύγματα χώρων μπάνιου.
Στην πρόσοψη του περιπτέρου κατασκευάστηκε μια τρισδιάστατη κορνίζα και το χρώμα που επιλέχθηκε ήταν το λευκό. Μια απόχρωση minimal που προκαλεί ηρεμία, απλότητα και αναδεικνύονται τα υλικά που προβάλλονται πιάνω σε αυτή.
Τοποθετήθηκαν στον τοίχο πλακίδια μεγάλης διάστασης και στο δάπεδο δημιουργήθηκε ένας διάδρομος και τοποθετήθηκαν πλακίδια ελεύθερης τοποθέτησης πάνω σε γκαζόν.
Στο βάθος του περιπτέρου κυριαρχεί ο μεγάλος λευκός τοίχος με τις εσοχές και τον κρυφό φωτισμό. Θεατρικό σκηνικό με παιχνίδι του φωτισμού και των σκιών που δημιουργούνται. Πάνω στον τοίχο τοποθετήθηκαν κεραμικά πλακίδια σε ανάπτυγμα 1,00 Χ 1,00 που πλαισιώθηκαν από μεταλλική ανθρακί κορνίζα. Στόχος ήταν τα πλακίδια να δίνουν την αίσθηση καλλιτεχνικού πίνακα.
Στις εσωτερικές πλευρές του περίπτερου τοποθετήθηκαν πλακίδια σε διάφορες διαστάσεις. Στην δεξιά εσωτερική πλευρά τοποθετήθηκε ένα λακαριστό λευκό έπιπλο σχήματος Π για τον χώρο υποδοχής πελατών και ένα λευκό λακαριστό έπιπλο δυο επιπέδων με στρογγυλεμένες τις δυο ακριανές πλευρές. Πάνω σε αυτό τοποθετήθηκαν επιτραπέζιοι νιπτήρες και μπαταρίες.
Επενδύθηκε ένας στενός τοίχος που βρίσκετε η πυροσβεστική φωλιά με αναρριχόμενα φυτά δίνοντας χρώμα και την αίσθηση του κάθετου τοίχου.
Στην αριστερή πλευρά τοποθετήθηκε ένα τραπέζι-πάγκος που κατασκευάστηκε από ακανόνιστο κορμό καστανιάς στην φυσική του απόχρωση και δυο πάγκοι-σκάμνες καθίσματα στην ίδια απόχρωση, για να κάθονται οι επισκέπτες του περιπτέρου.
Στην αριστερή εξωτερική πλευρά δημιουργήθηκαν μια εσοχή και μία στενόμακρη τρύπα-άνοιγμα με κρυφό φωτισμό. Αναπτύχθηκε ένα χώρος ντουζιέρας σε εσοχή και τοποθετήθηκε ένα έπιπλο μεγάλης διάστασης από ξύλο και μεταλλικό σκελετό. Πάνω σε αυτό τοποθετήθηκε ένας στρογγυλός επιτραπέζιος νιπτήρας με τα αξεσουάρ, ένα μεγάλο στρογγυλό καθρέφτη και πλαισιώθηκε από ένα χειροποίητο κρεμαστό φωτιστικό από τσιμέντο. Στη πλάτη του τοίχου και πίσω από το έπιπλο τοποθετήθηκαν πλακίδια μεγάλης διάστασης.
Στην δεξιά εξωτερική πλευρά δημιουργήθηκαν μια εσοχή και μία στενόμακρη τρύπα-άνοιγμα με κρυφό φωτισμό. Τοποθετήθηκε μεταξύ της εσοχής και του ανοίγματος πλακίδιο μεγάλης διάστασης. Τοποθετήθηκε μια ντουζιέρα σε εσοχή και δημιουργήθηκε ένας χώρος με κρεμαστή λεκάνη εντός εσοχής.
Στα τελειώματα της τοιχοποιίας των εξωτερικών πλευρών και σε ύψος 2,80μ τοποθετήθηκαν ακανόνιστα ξύλα καστανιάς στη φυσική τους απόχρωση δίνοντας την αίσθηση της πέργκολας. Πάνω στα ξύλα τοποθετήθηκαν τα φωτιστικά σώματα και φυτά κισσού που κρέμονται σε διάφορα μήκη, δημιουργώντας ένα φυσικό σκηνικό.
Ο φωτισμός που επιλέχθηκε ήταν 4000K με φωτιστικά που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία για να φωτιστούν στοχευμένα τα προϊόντα. Στενές δέσμες και λαμπτήρες όχι μεγάλης έντασης δημιουργώντας θεατρικό σκηνικό. Στην κεντρική σάλα επιλέχθηκαν να μπουν προβολάκια led που τοποθετήθηκαν πάνω σε ράγα και στοχεύοντας τους τοίχους με τα υλικά τους, τα έπιπλα και τα λευκά ματ δάπεδα. Στην τρισδιάστατη κορνίζα τοποθετήθηκαν χωνευτά σποτάκια με κινητό στεφάνι και στενή δέσμη για να φωτιστούν οι δυο τοίχοι και το δάπεδο της εισόδου.

ENG

The proposal concerns the design of an exhibition stand, a company of plumbing fixtures, tiles, and accessories for the exhibition: Xenia 2019.
The central idea of the design was based on presenting the company's products in a different way and with a theatrical approach, combining senses with knowledge.
The booth stands out for its architectural point of view where new products will be introduced creating new trends in the market. Symmetry, high quality, design, modern solutions are just some of the features that visitors will find.
Selected materials to evoke pleasures, setting new architectural standards.
The central entrance was designed from the front and bathrooms were created on both sides.
A three-dimensional frame was made on the facade of the stand and the color chosen was white. A minimal shade that brings calm, simplicity and highlights to the materials on it.
Large wall tiles were installed on the wall and a corridor was created on the floor and free tiles were placed on the lawn.
At the bottom of the booth dominates the large white wall with recesses and hidden lighting. Theatrical play with lighting and shadows created. On the wall, ceramic tiles were mounted on a 1.00 x 1.00 laminate framed by an anthracite metal frame. The aim was to give the tiles a sense of art.
Tiles in various dimensions were placed on the inner sides of the stand. On the right inner side was placed a lacquered white F-shaped furniture for the customer reception area and a two-level white lacquered furniture with rounded ends at both ends. On it were placed table sinks and batteries.
A narrow wall was found where the firefly nest was found with climbing plants giving color and a sense of vertical wall.
On the left side was a table-table made of irregular chestnut trunk in its natural color and two bench-stool seats of the same color, to accommodate the visitors of the stand.
On the left outer side, a recess and a narrow aperture with hidden illumination were created. A recessed shower room was developed and a large-size furniture made of wood and metal frame was installed. Above it was a round table sink with accessories, a large round mirror and framed by a handmade cement lamp. Large tiles were placed on the back of the wall and behind the furniture.
On the right outer side were a recess and a narrow aperture with hidden illumination. A large tile was placed between the recess and the aperture. A recessed shower was installed and a recessed basin was created.
In the finishes of the exterior masonry walls at an altitude of 2.80m, irregular chestnut trees were placed in their natural color giving the feeling of a pergola. On the wood were placed lamps and ivy plants hanging in different lengths, creating a natural backdrop.
The lighting selected was 4,000K with fixtures placed at specific locations to purposefully illuminate the products. Narrow beams and light bulbs create a theatrical setting. In the central lobby, led lights were chosen to be mounted on a rail, targeting the walls with their materials, furniture and white matte floors. The three-dimensional picture frame was fitted with removable spotlights and a narrow beam to illuminate the two walls and the floor of the entrance.