URBAN 001
 
URBAN 002
 
URBAN 003
 
URBAN 004
 
URBAN 005
 
URBAN 006
 
URBAN 007
 
URBAN 008
 
URBAN 009
 
URBAN 010
 
URBAN 011
 
GR

Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται στο αύλιο εμπρόσθιο τμήμα του οικοπέδου της νεοκλασικής κατοικίας που ανακαινίστηκε το 2019 από το 2728studio.
Στο γραφείο μας ανατέθηκε η εξωτερική διαμόρφωση του οικοπέδου της οικίας.
Στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών υπήρξε η ανάγκη για δημιουργία μιας παραδοσιακής Λέρικης ‘κατοικιάς’, μιας αποθήκης, κολυμβητικής δεξαμενής, δημιουργία openkitchen, χώρος προβολής ταινιών, ιδιωτικό γήπεδο basketκαι δημιουργία κήπου με δέντρα, θάμνους, λουλούδια με οδεύσεις.
Η κεντρική ιδέα βασίστηκε στην δημιουργία μια κολυμβητικής δεξαμενής που θα περιβάλετε από φυτά, δέντρα, λουλούδια, τα κτίρια και την ανοικτή κουζίνα.
Ζητούμενο των κτιρίων είναι να διαθέτουν παραδοσιακά στοιχεία κοινά με τη νεοκλασική κύρια κατοικία των ιδιοκτητών.
Η ανοικτή κουζίνα αντλεί έμπνευση από της παραδοσιακές ‘πέργκολες’ με κτιστούς πάγκους κουζίνας, κτιστό πάγκο καναπέ, κτιστό τραπέζι φαγητού και κτιστό καναπέ –σαλόνι.
Τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι φυσικά πετρώματα για το εσωτερικό της πισίνας και για τον περιβάλλοντα χώρο, χρήση πατητής τσιμεντοκονίας στα δάπεδα της ανοικτής κουζίνας και στις κτιστές επιφάνειες.
Οι πέργκολες θα φτιαχτούν από μασίφ ξυλεία καστανιάς σε συνδυασμό με φυσική λυγαριά.
Ο εξωτερικός φωτισμός του αύλιου χώρου μελετήθηκε έτσι ώστε να είναι θερμός και ήπιος. Ο χώρος χωρίστηκε σε τρεις ζώνες. Η πρώτη ζώνη αφορά τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν μικρά γραμμικά επίτοιχα φωτιστικά με στενή δέσμη και όχι πολύ μεγάλής έντασης. Η δεύτερη ζώνη αφορά το τμήμα της ανοικτής κουζίνας με την πέργκολα και τον ψηλό τοίχο. Σε αυτό τον τμήμα τοποθετήθηκαν διακοσμητικά εξωτερικά προβολάκια στην πέργκολα για το χώρο της κουζίνας, στο τραπέζι επιλέχθηκαν κρεμαστά φωτιστικά. Στους κτιστούς καναπέδες τοποθετήθηκε κρυφός φωτισμός. Στην οπίσθια πλευρά του ψηλού τοίχου της πέργκολας επιλέχθηκαν μικρά γραμμικά επίτοιχα φωτιστικά με στενή δέσμη και όχι πολύ μεγάλής έντασης.
Η Τρίτη ζώνη αφορά τον κήπο με τις φυτεύσεις και τις οδεύσεις του. Σε αυτή τη ζώνη επιλέχθηκαν εξωτερικά προβολάκια για τα δέντρα και τους θάμνους. Στα στηθαία των βοκολιών τοποθετήθηκαν χωνευτά επίτοιχα φωτιστικά με ασύμμετρη δέσμη .Εντός των χώρων φύτευσης επιλέχθηκε φωτιστικό κολόνα εξωτερικού χώρου που θα φωτίζει τους διαδρόμους.
Για τα φυτά, δέντρα επιλέχθηκαν κατά βάση ελληνικής προέλευσης που να έχουν αντοχή στο ελληνικό καλοκαίρι και στο τοπικό κλίμα.

Στοιχεία έργου: 
Τίτλος έργου: ‘URBAN OUT COLOURS‘
Τύπος έργου: Aνάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Τοποθεσία: Λακκί Λέρου – Ελλάδα 
Αρχιτεκτονική μελέτη : 2728studio 
Μελέτη διακόσμησης : 2728studio 
Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής τοπίου : Θοδωρής Αντεμισάρης & 2728studio 
Εμβαδό: 1500 m² 
Έτος: 2021-2022
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κείμενο παρουσίασης: 2728studio

ENG

This project is being developed in the front yard of the neoclassical house that was renovated in 2019 by 2728studio.
Our office was assigned the external configuration of the house plot.
According to the requirements of the owners, it was create a need of traditional Lerian ‘Katikia’, a warehouse, a swimming pool, an open kitchen, a movie theater, a private basketball court and a garden with trees, shrubs, flowers with paths.
The central idea was based on the creation of a swimming pool that will be surrounded by plants, trees, flowers, buildings and the open kitchen.
The purpose of the buildings is to have a traditional elements in common with the neoclassical main residence of the owners.
The open kitchen draws inspiration from the traditional ‘pergolas’ with built-in kitchen counters, built-in sofa counter, built-in dining table and built-in sofa-living room.
The materials that have been chosen are natural rocks for the interior of the pool and for the surrounding area, use of pressed cement mortar on the floors of the open kitchen and on the built surfaces.
The pergolas will be made of solid chestnut wood in combination with natural wicker.
The exterior lighting of the courtyard was designed to be warm and soft.
The space was divided into three zones. The first zone concerns the buildings that used small linear wall lamps with a narrow beam and not very high intensity.
The second zone concerns the part of the open kitchen with the pergola and the high wall. In this section, decorative external headlights were placed on the pergola for the kitchen area, hanging lamps were selected on the table. Hidden lighting was placed on the built-in sofas. On the back side of the high wall of the pergola, small linear wall lamps with a narrow beam and not very high intensity were chosen.
The third zone concerns the garden with its plantings and paths. Exterior headlights for trees and shrubs were selected in this zone.
Recessed in-wall luminaires with asymmetrical beam were placed on the walls of the flower beds. Inside the planting areas, an outdoor lighting column was chosen to illuminate the corridors.
For the plants, trees were been selected based on Greek origin that are resistant to the Greek summer and the local climate.

Project details:
Project Title: ‘URBAN OUT COLOURS’
Type of project: Regeneration of the surrounding area
Location: Lakki Leros - Greece
Architectural study: 2728studio
Decoration study: 2728studio
Landscape architecture design: Thodoris Antemisaris & 2728studio
Area: 1500 m²
Year: 2021-2022
Status: In progress
Presentation text: 2728studio