F0001
 
F002
 
F003
 
F004
 
F005
 
F006
 
F007
 
GR

Στην πρωτεύουσα του νησιού της Λέρου, στην περιοχή Πλάτανος, σε έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια παρέμενε κλειστός σχεδιάστηκε ένα νέο κατάστημα ρούχων και υποδημάτων το “Sailor”.
Πρωταρχικός στόχος του ιδιοκτήτη ήταν να δημιουργηθεί ένα μαγαζί που να συνδυάζει το νησιώτικο στυλ, την παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική, στοιχεία ναυτικά και όλα αυτά να παρουσιαστούν σε μοντέρνα εκδοχή.
Πηγή έμπνευσης για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την μελέτη διακόσμησης αποτέλεσε το όνομα του καταστήματος.
Επιλέχθηκαν να δημιουργηθεί στην αριστερή πλευρά του καταστήματος, δίνοντας έμφαση στις δυναμικές γραμμές και στην εντύπωση της κίνησης, τοιχοποιία σε κυματιστή μορφή που αναπτύσσεται σε διάφορα ύψη, επίπεδα ενσωματώνοντας μέσα σε αυτή το χώρο απόθεσης των ρούχων, υποδημάτων και διαχωρίζοντας το ανδρικό τομέα από τον γυναικείο. Το τελικό σχήμα της τοιχοποιίας, ραφιών βασίστηκε στην παραμετρική σχεδίαση, επενδύθηκε από λευκή γυαλιστερή σπατουλαριστή τσιμεντοκονία δίνοντας έμφαση στην πλαστικότητα του σχήματος και στην ηρεμία του λευκού χρώματος.
Σε όλο το μήκος του καταστήματος έχει τοποθετηθεί μια ανοικτή οροφή από ξυλεία σε καφέ χρώμα δημιουργώντας μια προσομοίωση ‘καρίνας’ ξύλινου παραδοσιακού καϊκιού που αναπτύσσεται σε διάφορα ύψη και με διάφορες κλίσεις δημιουργώντας την αίσθηση ότι αιωρείται.Το σχήμα της δημιουργήθηκε σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα αλγορίθμων.
Το ταμείο και ο υπολογιστής τοποθετήθηκε σε κτιστή κατασκευή κυματιστού σχήματος και επενδύθηκε από λευκή σπατουλαριστή τσιμεντοκονία.
Στην πλάτη του επίπλου ταμείου τοποθετήθηκαν δυο παλιά κουπιά τα οποία φωτίστηκαν από γαλάζιο κρυφό φωτισμό.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο είναι το ακατέργαστο ξύλο, σχοινιά, παραδοσιακά κουπιά, τεχνητά παλιωμένα ξύλινα παντζούρια, ξύλα ‘φιδες’, βότσαλα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα διαφορετικότητας και συνάμα εκπλήξης στους πελάτες.
Κατασκευάστηκαν χειροποίητες κατασκευές τοποθέτησης των ρούχων από ‘φίδες’ που συνδυάστηκαν με φυσικά σχοινιά και ακατέργαστη ξυλεία δημιουργώντας ένα retro αποτέλεσμα. Τις ‘φίδες’ τις προμηθευτήκαμε από μια βραχονησίδα που μετά από ειδική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο.
Στο βάθος του καταστήματος τοποθετήθηκαν τεχνητά παλαιωμένα παντζούρια τα οποία τοποθετήθηκαν στα δοκιμαστήρια και σε συνδυασμό με την πόρτα που οδηγεί στις αποθήκες του καταστήματος δίνετε η αίσθηση της πρόσοψης παλιού νησιώτικου σπιτιού.
Τοποθετήθηκαν δυο πάγκοι για τοποθέτηση ρούχων και χρησιμοποιώντας τους σαν δειγματήρια.
Για σκαμπό κατασκευάστηκαν έπιπλο που προσομοιάζει ξύλινη δέστρα σκάφους.
Στην βιτρίνα θέλοντας να δώσουμε την αίσθηση τις διαφορετικότητας και τις μοναδικότητας, για την τοποθέτηση των ρούχων τοποθετήθηκαν σχοινιά σε διάφορες κλίσεις και μια ξύλινη ανεμόσκαλα που πάνω σε αυτά τοποθετήθηκαν ρούχα, αξεσουάρ, καπέλα, κτλ. Η βιτρίνας στρώθηκε με λευκό βότσαλο που τοποθετήθηκε σε γαλάζια επιφάνεια δίνοντας την αίσθηση της θάλασσας.
Ο φωτισμός που προτιμήθηκε για τους εσωτερικούς χώρους, είναι ο συνεχόμενος επαναλαμβανόμενος γραμμικός ,τον οποίο ενσωματώσαμε εντός της ξύλινης οροφής χωρίς να φαίνεται.
Στις κυματιστές τοιχοποιίες και σε διάφορες εσοχές τοποθετήθηκαν κρυφοί φωτισμοί led, ενώ στη reception τοποθετήθηκαν κρεμαστοί λαμπτήρες Edison που αιωρούνται από την ξύλινη οροφή.
Στην εξωτερική μεριά του κτιρίου και σεβόμενη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής επιλέχθηκε, ήπιος έμμεσος φωτισμός για την βιτρίνα που προέρχεται από μια ‘σκότια’ και άμεσος από δυο χωνευτά φωτιστικά που δημιουργούν μια στενή δέσμη και έτσι φωτίζεται το τμήμα του κτιρίου πάνω από την βιτρίνα.

ENG

In the capital of the island of Leros, in the area of Platanos, in a place that has remained closed in recent years, a new "Sailor" clothing and footwear shop was designed.
The primary objective of the owner was to create a shop that combines island style, traditional island architecture, elements nautical and all to be presented in a modern version.
A source of inspiration for architectural design and decor design was the name of the store.
They were chosen to create on the left side of the store, emphasizing the dynamic lines and the impression of movement, wavy masonry that develops at various heights, integrating within this area the deposition of clothes, shoes and separating the male sector from the female . The final shape of the masonry, shelves was based on the parametric design, covered with white glossy spatula concrete cement, emphasizing the plasticity of the shape and the calm of the white color.
Throughout the store there is an open top of wood in brown color creating a simulation of a "keel" of a wooden traditional caique that develops at different heights and with various inclinations creating the feeling of hovering. Its shape was created in a special software program of algorithms.
The cash register and the computer were placed in a built-in wavy construction and were covered with white cement mortar.
On the back of the furniture that was in the cash register were placed two old oars, illuminated by blue hidden light.
The materials used in the area are the raw wood, ropes, traditional oars, artificially robed wooden shutters, woods 'snakes', pebbles, creating an atmosphere of diversity and surprising customers.
Hand-crafted staples were built using 'snakes' combined with natural ropes and raw wood, creating a retro effect. We have supplied them with a rocky island, which after special treatment was used in the area.
In the background of the shop were placed artificially aged shutters that were placed in the test rooms and in combination with the door that leads to the warehouses of the store you give the feeling of the old island house façade.
Two benches were placed for placement of clothes and using them as a sample.
For stool was made furniture that resembles a wooden board liner.
In the showcase, in order to give a sense of diversity and uniqueness, the ropes were placed on various slopes and a wooden ladder placed on them with clothes, accessories, hats, etc. The window was layered with white pebbles placed in blue surface giving the feel of the sea.
The illumination that is preferred for the interiors is the continuous repeating linear, which we incorporated into the wooden ceiling without being seen.
In the wavy walls and in various recesses, hidden led lights were placed, while the reception was fitted with hanging Edison lamps floating on the wooden roof.
On the outside of the building and respecting the traditional architecture of the area was chosen, mild indirect illumination for the showcase that comes from a "dark" and direct from two recessed luminaires that create a narrow beam and thus illuminates the part of the building above the window.
  • Text Hover