01
 
02
 
03α
 
04α
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
010
 
GR 
 
Στο νησί της Λέρου, δημιουργήθηκε ένα νέο κελάρι ωρίμανσης και συντήρησης φιαλών οίνου. 
Μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη, κατασκευάστηκε ένας υπόσκαφος χώρος που τοποθετήθηκε μέσα σε αυτόν το κελάρι.
Λόγω του μικρού χώρου αναπτύχθηκαν περιμετρικά οι κατασκευές σε σχήμα U, οι οποίες τοποθετούνται οι φιάλες.
Η σχεδιαστική ομάδα του 2728studio θέλοντας να προσεγγίσει το χώρο με ένα διαφορετικό τρόπο, σχεδίασε τις ξύλινες κατασκευές, τους τοίχους και την οροφή με έντονες καμπύλες. Η κεντρική ιδέα βασίστηκε στη ανάπτυξη καμπύλων για να δημιουργηθεί η αίσθηση της ροής, της κίνησης. 
Στόχος ήταν οι καμπύλες που δημιουργούν οι φιάλες να συνεχιστούν και στον υπόλοιπο χώρο, δημιουργώντας ένα έμμεσο παιχνίδι μεταξύ φιαλών, κατασκευών και πελατών.
Στο κέντρο του χώρου τοποθετήθηκε μια νησίδα που το σχήμα της θυμίζει αντικείμενο τοποθέτησης κρασιού “μποτίλια”. Σε αυτή τοποθετούνται φιάλες περιμετρικά της αλλά και στο πάνω μέρος των δυο επιπέδων. 
Όλα τα σχήματα των ξύλινων κατασκευών (αποθηκευτικοί χώροι, ράφια, νησίδα) κόπηκαν με CNC από ντόπιο ξυλουργό που διαθέτει το σχετικό μηχάνημα. 
Δημιουργήθηκαν καμπύλα πορτάκια στο κάτω μέρος που λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος, καμπύλοι πάγκοι και καμπύλα ράφια για να συνδέσουν την ξύλινη κατασκευή σε σχήμα U.
Στη νησίδα εκτός από το έντονο καμπύλο σχήμα που διαθέτει, δημιουργηθήκαν στα πλαϊνά της τμήματα κλίσεις, κάνοντας το τελικό σχήμα της ιδιαίτερο και μη αναμενόμενο. 
Όλες οι ξύλινες επιφάνειες έχουν κατασκευαστεί από ξύλο με επένδυση από την εταιρεία ALFA WOOD GROUP,της σειράς exclusive,15L. Μια επιφάνεια με έντονα νερά, τραχύ υφή, προσομοιάζοντας γρανίτη και μάρμαρο, δημιουργώντας κοντράστ αντιθέσεων με το λευκό φόντο της πλάτης των ραφιών, το δάπεδο και την οροφή. 
Στο δάπεδο επιλέχθηκε να τοποθετηθεί ένα νέου τύπου πλακάκι σε στυλ μωσαϊκού μεγάλης διάστασης, σε κρεμ ανοιχτή απόχρωση με έγχρωμες μεγάλες πέτρες, προσθέτοντας παλέτα χρωμάτων στο χώρο. 
Στην οροφή δημιουργήθηκαν δυο επίπεδα. Τα σχήματα τους κόπηκαν με CNC και κατασκευάστηκαν ‘πατρόν-καλούπια ‘ για να κατασκευαστούν. 
Στο πρώτο επίπεδο τοποθετήθηκε η μόνωση και το plexy glass για την κάλυψη του κεντρικού φωτισμού. Στο δεύτερο επίπεδο που υποχωρεί προς τα κάτω, κατασκευάστηκε μια περιμετρική μετόπη με έντονες καμπύλες, δημιουργώντας κίνηση και με κυρτό το εξωτερικό μέρος ενώνοντας με το πρώτο επίπεδο και θυμίζοντας γλυπτό. 
Στο εσωτερικό της οροφής όπως και στις τοιχοποιίες τοποθετήθηκε θερμομόνωση και ειδικό μηχάνημα για να ελέγχεται το φράγμα των υδρατμών και η θερμοκρασία. 
Ακολουθώντας νέα τεχνολογικά δεδομένα ο φωτισμός προσαρμόζεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου. 
Για τον φωτισμό επιλέχθηκαν φωτιστικά σώματα με μικρή κατανάλωση, συγκεκριμένη ένταση και δέσμη φωτισμού. Ζητούμενο ήταν να φωτιστούν οι φιάλες χωρίς να επηρεαστεί ο γενικός φωτισμός του χώρου. 
Ο χώρος έκθεσης, προβολής και αποθήκευσης των φιαλών είναι ένας σχετικά μικρός χώρος αλλά σίγουρα εντυπωσιάζει με την τόλμη και την αίσθηση του σχεδιασμού του. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ξυλεία-Διακοσμητικές επιφάνειες : ALFA WOOD GROUP
Ξυλουργικές εργασίες : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
Kατασκευές: ΜΑΡΚΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ
Φωτιστικά : MP ILUMINATION (MARINOS PATRIKIOS)
Πλακάκια : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (House Bagno Cucina Deco)
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση : ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ελαιοχρωματισμοί : ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ
Κατασκευές ξηράς δόμησης : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕ
Μεταλλικές κατασκευές : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ψύξη – Θέρμανση : ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΗΣ
Φωτογραφίες : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ

                                                         EN  

On the island of Leros, a new cellar for the maturation and maintenance of wine bottles was created.

At the request of the owner, a cave space was constructed and placed inside this cellar.

Due to the small space, the U-shaped structures were developed around the perimeter, where the bottles are placed.

The design team of 2728studio, wanting to approach the space in a different way, designed the wooden constructions, the walls and the ceiling with strong curves. The central idea was based on the development of curves to create a sense of flow, of movement.

The aim was for the curves created by the bottles to continue in the rest of the space, creating an indirect game between bottles, constructions and customers.

 In the center of the space was placed an islet whose shape resembles an object of placing wine "bottles". In it, bottles are placed around it and at the top of the two levels.

All the shapes of the wooden constructions (storage spaces, shelves, islet) were cut with CNC by a local carpenter who has the relevant machine.

Curved doors were created at the bottom that serve as storage space, curved benches and curved shelves to connect the U-shaped wooden structure.

On the islet, in addition to its strong curved shape, slopes were created on its side sections, making its final shape special and unexpected.

All wooden surfaces are made of wood with lining by the company ALFA WOOD GROUP, of the exclusive series, 15L. A surface with strong water, rough texture, resembling granite and marble, creating contrasts with the white background of the backs of the shelves, the floor and the ceiling.

On the floor it was chosen to place a new type of tile in the style of a large mosaic, in a light cream shade with colored large stones, adding a color palette to the space.

Two levels were created on the roof. Their shapes were cut with CNC and 'pattern-molds' were made to make them.

Insulation and plexy glass were placed on the first level to cover the central lighting. In the second level that recedes downwards, a perimeter “front” was constructed with strong curves, creating movement and with the curved outer part joining with the first level and resembling a sculpture.

Inside the roof as well as in the masonry, thermal insulation and a special machine were installed to control the water vapor barrier and the temperature.

Following new technological data, the lighting is adjusted according to the room temperature.

Lighting fixtures with low consumption, specific intensity and lighting beam were selected for the lighting. The aim was to illuminate the bottles without affecting the general lighting of the room.

The exhibition, display and storage space of the bottles is a relatively small space but it certainly impresses with its boldness and sense of design.


MATERIALS AND CONSTRUCTIONS

Wood-Decorative surfaces: ALFA WOOD GROUP

Carpentry works: GIANNIS KOUFOGIANNIS

Constructions: MARKOS GRILIS

Lighting: MP ILUMINATION (MARINOS PATRIKIOS) 

Tiles: CHRISTOS ALEXOPOULOS (House Bagno Cucina Deco) 

Electrical installation: KEFALAS ILIAS

Colors: TASOS GIANNOUKAS

Dry construction: GIANNIS MANE

Metal constructions: MANOLIS KONTOGIANNIS

Cooling - Heating: NIKOS ANEMIS

Photos: SARANTIS POULIEZOS

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover