01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10 1
 
GR 
 
Στο νησί της Λέρου, δημιουργήθηκε ένα νέο κελάρι ωρίμανσης και συντήρησης φιαλών οίνου.
Μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη, κατασκευάστηκε ένας ιδιαίτερος υπόσκαφος χώρος που τοποθετήθηκε μέσα σε αυτόν το κελάρι. Ο σκοπός είναι η επίσκεψη στον χώρο κατόπιν ραντεβού, και απευθύνεται σε ιδιαίτερους πελάτες και γευσιγνώστες.
Λόγω του μικρού χώρου αναπτύχθηκαν περιμετρικά οι ξύλινες κατασκευές σε σχήμα U από HPL καθώς και από MDF E1 ανθυγρό βαμμένο σε λάκα του ομίλου ALFA WOOD, στις οποίες τοποθετούνται οι φιάλες. 
Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους η σχεδιαστική ομάδα του 2728studio θέλοντας να προσεγγίσει το χώρο με ένα διαφορετικό τρόπο, σχεδίασε τις ξύλινες κατασκευές με HPL, τους τοίχους και την οροφή με έντονες καμπύλες. 
Η κεντρική ιδέα βασίστηκε στη ανάπτυξη καμπύλων για να δημιουργηθεί η αίσθηση της ροής, της κίνησης. 
Στόχος ήταν οι καμπύλες που δημιουργούν οι φιάλες να συνεχιστούν και στον υπόλοιπο χώρο, δημιουργώντας ένα έμμεσο παιχνίδι μεταξύ φιαλών, κατασκευών και πελατών.
 Στο κέντρο του χώρου κατασκευάστηκε από HPL μια νησίδα που το σχήμα της θυμίζει μπουκάλι τοποθέτησης κρασιού “μποτίλια”. Σε αυτή τοποθετούνται φιάλες περιμετρικά της αλλά και στο πάνω μέρος των δυο επιπέδων.
Όλα τα σχήματα των ξύλινων κατασκευών (αποθηκευτικοί χώροι, ράφια, νησίδα) κόπηκαν με τη χρήση μηχανήματος CNC.
Δημιουργήθηκαν καμπύλα πορτάκια στο κάτω μέρος που λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος, καμπύλοι πάγκοι και καμπύλα ράφια για να συνδέσουν την ξύλινη κατασκευή σε σχήμα U.
Στη νησίδα εκτός από το έντονο καμπύλο σχήμα που διαθέτει, δημιουργηθήκαν στα πλαϊνά της τμήματα κλίσεις, κάνοντας το τελικό σχήμα της ιδιαίτερο και μη αναμενόμενο.
Δόθηκε έμφαση στη λειτουργικότητα δημιουργώντας αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, και στην άνετη προσπέλαση περιμετρικά της νησίδας.
Όλες οι ξύλινες επιφάνειες έχουν κατασκευαστεί από ξύλο με επένδυση από την εταιρεία ALFA WOOD GROUP, της σειράς exclusive,15L. Μια επιφάνεια με έντονα νερά, τραχύ υφή, προσομοιάζοντας γρανίτη και μάρμαρο, δημιουργώντας κοντράστ αντιθέσεων με το λευκό φόντο της πλάτης των ραφιών, το δάπεδο και την οροφή. To HPL ως υλικό χρησιμοποιήθηκε γιατί δεν καλύπτει απλά το αισθητικό σκέλος, αλλά βελτιώνει και τα φυσικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας.
Στο δάπεδο επιλέχθηκε να τοποθετηθεί ένα νέου τύπου πλακάκι σε στυλ μωσαϊκού μεγάλης διάστασης, σε κρεμ ανοιχτή απόχρωση με έγχρωμες μεγάλες πέτρες, προσθέτοντας παλέτα χρωμάτων στο χώρο. 
Στην οροφή δημιουργήθηκαν δυο επίπεδα από κόντρα πλακέ για να έχει ελαστικότητα με επένδυση από HPL λευκό U 1027 ALFA WOOD GROUP . Ήταν μια ιδιαίτερη και απαιτητική κατασκευή και οπού έπρεπε να δοθεί σχήμα, έγινε με την χρήση CNC και σχεδιάστηκαν “πατρόν-καλούπια” για να κατασκευαστούν και τα δυο επίπεδα. 
Στο πρώτο επίπεδο τοποθετήθηκε plexy glass για την κάλυψη του κεντρικού φωτισμού. Στο δεύτερο επίπεδο που υποχωρεί προς τα κάτω, κατασκευάστηκε μια περιμετρική μετόπη με έντονες καμπύλες επίσης από κόντρα πλακέ για να έχει ελαστικότητα με επένδυση από HPL λευκό U1027 ALFA WOOD GROUP δημιουργώντας κίνηση και με κυρτό το εξωτερικό μέρος ενώνοντας με το πρώτο επίπεδο και θυμίζοντας γλυπτό.
Στο εσωτερικό της οροφής όπως και στις τοιχοποιίες τοποθετήθηκε θερμομόνωση και ειδικό μηχάνημα για να ελέγχεται το φράγμα των υδρατμών και η θερμοκρασία.
Ακολουθώντας νέα τεχνολογικά δεδομένα ο φωτισμός προσαρμόζεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου.
Για τον φωτισμό επιλέχθηκαν φωτιστικά σώματα με μικρή κατανάλωση, συγκεκριμένη ένταση και δέσμη φωτισμού. Ζητούμενο ήταν να φωτιστούν οι φιάλες χωρίς να επηρεαστεί ο γενικός φωτισμός του χώρου.
Ο χώρος έκθεσης, προβολής και αποθήκευσης των φιαλών είναι ένας σχετικά μικρός χώρος αλλά σίγουρα εντυπωσιάζει με την τόλμη και την αίσθηση του σχεδιασμού του.

Ταυτότητα έργου:
Αρχιτεκτονική μελέτη : 2728studio
Μελέτη διακόσμησης : 2728studio
Μελέτη φωτισμού : 2728studio
Project Director: Αντώνης Ήσυχος

Προμηθευτές έργου: 
Ξυλεία-Διακοσμητικές επιφάνειες : ALFA WOOD GROUP
Ξυλουργικές εργασίες : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
Kατασκευές: ΜΑΡΚΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ
Φωτιστικά : MP ILLUMINATION (MARINOS PATRIKIOS)
Πλακάκια : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (House Bagno Cucina Deco)
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση : ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ελαιοχρωματισμοί : ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ
Κατασκευές ξηράς δόμησης : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕ
Μεταλλικές κατασκευές : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ψύξη – Θέρμανση : ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΗΣ

                                                         EN  

At Lero’s island, a new cellar for the maturation and maintenance of wine bottles was created.
At the request of the owner, a special cave space was constructed which was placed inside this cellar. The purpose is to visit the place by appointment, and is addressed to special customers and tasters.
Due to the small space, the U-shaped wooden constructions were developed perimeter from HPL as well as from MDF E1 waterproof painted in lacquer of the ALFA WOOD group, in which the bottles are placed.
Based on the above parameters, the design team of 2728studio, wanting to approach the space in a different way, designed the wooden constructions with HPL, the walls and the roof with strong curves.
The central idea was based on the development of curves to create a sense of flow, of movement.
The aim was for the curves created by the bottles to continue in the rest of the space, creating an indirect play between bottles, constructions and customers.
 In the center of the space was made by HPL an islet whose shape resembles a bottle of wine "bottles".
In it, bottles are placed around it and at the top of the two levels.
All shapes of wooden structures (storage areas, shelves, island) were cut using a CNC machine.
Curved doors were created at the bottom that serve as storage space, curved benches and curved shelves to connect the U-shaped wooden structure.
On the islet, in addition to its strong curved shape, slopes were created on its side sections, making its final shape special and unexpected.
Emphasis was placed on functionality by creating several storage spaces, and on easy access around the islet.
All wooden surfaces are made of wood with lining by the company ALFA WOOD GROUP, of the exclusive series, 15L. A surface with strong water, rough texture, resembling granite and marble, creating contrasts with the white background of the backs of the shelves, the floor and the ceiling. HPL was used as a material because it not only covers the aesthetic part, but also improves the physical characteristics of the surface.
On the floor it was chosen to place a new type of tile in the style of a large mosaic, in a light cream shade with colored large stones, adding a color palette to the space.
Two levels of plywood were created on the roof to have elasticity with HPL white U 1027 ALFA WOOD GROUP upholstery. It was a special and demanding construction and where it had to be shaped, it was made using CNC and "pattern-molds" were designed to build both levels.
Plexy glass was placed on the first level to cover the central lighting. In the second level that recedes downwards, a perimeter metope was built with strong curves also of plywood to have elasticity lined with HPL white U1027 ALFA WOOD GROUP creating movement and with the curved exterior joining with the first level and reminiscent of sculpture.
Inside the roof as well as in the masonry, thermal insulation and a special machine were installed to control the water vapor barrier and the temperature.
Following new technological data, the lighting is adjusted according to the room temperature.
Light fixtures with low consumption, specific intensity and light beam were selected for the lighting. The aim was to illuminate the bottles without affecting the general lighting of the room.
The exhibition, display and storage space of the bottles is a relatively small space but it certainly impresses with its boldness and sense of design.

Project ID:
Architectural study: 2728studio
Decoration study: 2728studio
Lighting design: 2728studio
Project Director: Antonis Isychos

Project suppliers:
Wood-Decorative surfaces: ALFA WOOD GROUP
Carpentry works: GIANNIS KOUFOGIANNIS
Constructions: MARKOS GRYLLIS
Lighting: MP ILLUMINATION (MARINOS PATRIKIOS)
Tiles: CHRISTOS ALEXOPOULOS (House Bagno Cucina Deco)
Electrical installation: KEFALAS ILIAS
Paintings: TASOS GIANNOUKAS
Dry construction: GIANNIS MANE
Metal constructions: MANOLIS KONTOGIANNIS
Cooling - Heating: NIKOS ANEMIS
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover